Moms visas:
  •   Enkelt
  •   Snabbt
  •   Prisvärt

 Gör din Offertförfrågan här!

 

Information om personuppgiftsbehandling

 

1. Introduktion

Det här dokumentet innehåller information om behandling av personuppgifter inom ramen för vår användning av kunddata. I informationen refererar “du” och “dina” till den person vars personuppgifter vi kan komma att behandla och som är vår kund, representerar vår kund eller är en besökare på vår webbplats.

 

2. Allmänt

Inflexus Företagsservice HB är ett företag med huvudkontor i Grödinge. Inflexus Företagsservice HB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen (2016/679). För mer information, se http://eur-lex.europa.eu/. Denna information om personuppgiftsbehandling förklarar hur vi hanterar insamling, behandling, användning och delning av dina personuppgifter (med personuppgifter menas all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person). 

Hos Inflexus Företagsservice HB tillämpas följande grundläggande principer avseende personuppgiftsbehandling: 

• Vi är hänsynsfulla angående de personuppgifter vi ber dig om och de personuppgifter vi samlar in om dig. 

• Vi lagrar dina personuppgifter under den tid som vi har anledning att behålla dem. 

• Vi avser att förenkla din möjlighet att få kontroll över dina personuppgifter. 

• Vi strävar efter full transparens avseende hur vi samlar in, använder och delar dina personuppgifter.

 

3. Vilken information samlar Inflexus Företagsservice HB in om dig?

För att fullgöra begäran från besökare på vår webbplats och övriga kunder kan du bli ombedd att utge någon eller några av dessa uppgifter:

• Ditt namn

• Ditt personnummer

• Din e-postadress

• Din postadress

• Din leveransadress

• Din fakturadress

• Ditt telefonnummer

• Dina kontaktuppgifter

 

4. När samlar Inflexus Företagsservice HB in din information?

Inflexus Företagsservice HB samlar in dina personuppgifter när du registrerar dig hos oss, köper eller beställer en vara. Vi samlar även in uppgifter när du t ex frivilligt fyller i kundenkäter, träffar oss, ger oss feedback och deltar i tävlingar. Information om webbsideanvändning samlas in via cookies.

När du registrerar dig för nyhetsbrev kommer din e-postadress och, om nödvändigt, ditt namn användas för Inflexus Företagsservice HB egna marknadsföringsändamål fram till dess att du avslutar prenumerationen. Du kan när som helst avsluta prenumerationen av nyhetsbrev här https://inflexus.se/newsletter/

 

5. Hur använder Inflexus Företagsservice HB din information?

Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig enbart för fastställda ändamål. Dessa är följande:

• Behandla din beställning 

• Hantera ditt konto

• Behandla betalningar

• Leverera produkter 

• Skicka information, nyheter och erbjudanden

• Förbättra kvaliteten på våra produkter och utveckla nya produkter 

• Analysera trender

• Förbättra design och säkerhet på webbplatsen

 

Alla personuppgifter behandlas med beaktande av konfidentialitet. De insamlade personuppgifterna kommer att behandlas, användas och lagras för ändamålet med behandlingen samt utförandet av din beställning, inklusive kreditupplysning, personifiering av webbplatsen och marknadsföringsaktiviteter.

Vi behandlar dina personuppgifter endast för ändamålen ovan och alltid med stöd av en laglig grund. Vid en privatpersons köp av våra produkter (dvs ändamålen behandling av beställning, hantering av konto, behandling av betalning och leverans av produkter) behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra ditt avtal med oss. Vid resterande ändamål eller då vår kund är en juridisk person utgör vårt berättigade intresse att utveckla våra tjänster och produkter den lagliga grunden.

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Om det är nödvändigt kommer dina personuppgifter överföras till våra tjänsteleverantörer (t ex transporttjänster webbplats (hostingleverantör) eller vårt företag (revisor & bokföringsbyrå) samt officiella samarbetspartners som exempelvis betalningsleverantörer, SEO, TA system samt affärssystem när det så behövs för att fullgöra ett beställt åtagande). Personuppgifterna kommer i sådant fall endast behandlas och användas av dem för de överenskomna ändamålen. Inflexus Företagsservice HB kommer inte att olagligen dela din information med företag utanför vårt företag.

Vid faktura köp så används ditt personnummer som hanteras av Svea Ekonomi. 

 

6. Registrerades rättigheter

Du har rätt till att begära information om dina personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att när som helst begära rättelse eller radering av dina uppgifter som du anser vara felaktiga. Till Följande mail gdpr@inflexus.se skickar du om sådan begäran.

 

7. Cookies

Vad är cookies?

En cookie är en textfil med anonymiserad information som inkluderar en unik användaridentifikation och webbsidans namn. 

För mer information, se vår information om cookies.

 

8. Andra webbsidor

Denna information om personuppgiftsbehandling är endast tillämplig på denna webbsida. Vår webbsida innehåller länkar till andra webbsidor. 

Inflexus Företagsservice HB är inte ansvariga för innehåll på externa webbsidor även om länkar hänvisar till dem.

 

9. Klagomål

Om du har en fråga, vill lämna ett klagomål till Inflexus Företagsservice HB angående hur dina personuppgifter har behandlats eller överklaga ett beslut, kan du kontakta

vårt dataskyddsombud via gdpr@inflexus.se eller lämna ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.

 

10. Kontakta oss

Du kan kontakta vårt Dataskyddsombud via:

• E-post:  order@inflexus.se

 

Produkter

Handla

Information